Eko Toys prowadzi sprzedaż wysyłkową zabawek w całej Polsce.

Regulamin

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ

Postanowienia ogólne

1. Produkty oferowane za pośrednictwem strony www.ekotoys.pl sprzedawane są w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przez:

Eko Toys Katarzyna Bielecka, ul. Szydłowska 24, 60-651 Poznań (zwana w treści Regulaminu 'Eko Toys')

2. Na sprzedane produkty wystawiana jest paragon, a na życzenie faktura VAT, zgodnie z danymi podanymi przez Klienta.

Składanie zamówienia

3.Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, nie są stanem magazynowym ani ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert. Wysyłając zamówienie za pośrednictwem formularza 'koszyk' Klient składa ofertę. Przyjęcie oferty przez Eko Toys następuje w chwili przesłania do Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

4. Firma Eko Toys dokłada najwyższej staranności by prezentowane na stronie www.ekotoys.pl towary były dostępne natychmiast po złożeniu przez Klienta zamówienia. W razie zaistnienia konieczności sprowadzenia zamówionych artykułów bądź ich chwilowej niedostępności przedstawiciel Eko Toys niezwłocznie powiadomi o tym Klienta, za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie. Klientowi w takim wypadku przysługuje prawo wycofania złożonej oferty bądź żądania sprzedaży innego produktu w podobnej cenie z 15% upustem od ceny podanej na stronie www.ekotoys.pl.

5. W przypadku płatności za zabawki zamówione za pośrednictwem ekotoys.pl przelewem na konto, wpłaty dokonać należy na konto:

Bank Millennium S.A.
24 1160 2202 0000 0002 8106 4080

EKO TOYS

Katarzyna Bielecka
Szydłowska 24
60-651 Poznań

Dostarczenie zamówienia

6. Zamówione przedmioty wysyłane są Pocztą Polską lub kurierem DPD, zgodnie z dyspozycją Klienta złożoną podczas składania zamówienia, za pośrednictwem formularza zamówienia. W przypadku gdy zamówiony towar wysyłany jest za pośrednictwem przesyłki pocztowej pobieramy zryczałtowaną opłatę 12 zł  za list polecony gabaryt B o wadze do 1 kg i opakowanie. W przypadku wysyłki kurierem DPD cena dla paczki nieprzekraczającej 31,5 kg wynosi 18zł brutto.

7. W przypadku opóźnień w dostarczeniu paczki z zamówieniem, klient powiadamia o tym fakcie przedstawiciela Eko Toys w celu wyjaśnienia przyczyn opóźnienia.

8. Po otrzymaniu paczki Klient obowiązany jest dokonać jej otwarcia i sprawdzenia czy dostarczony towar nie uległ uszkodzeniu. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub jej zawartości należy spisać stosowny protokół, który powinien zostać podpisany przez pracownika Poczty Polskiej lub kuriera DPD.

9. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń paczki lub zawartości, powstałych w transporcie, Klient niezwłocznie poinformuje o tym Eko Toys.

10. W przypadku zawierania umowy na odległość, poza lokalem Eko Toys, Klientowi będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od umowy i zwrotu zakupionych towarów w terminie 14 dni od dnia ich wydania przez kuriera lub pracownika Poczty Polskiej. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument a sposób zwrotu Konsument i Eko Toys uzgadniają indywidualnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Odstępując od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia 24 czerwca 2014r. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Eko Toys dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsię-
biorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 

11. Konsument powinien zwrócić zamówiony towar Eko Toys lub przekazać go osobie upoważnionej przez Eko Toys do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niegow sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Bezpieczeństwo

13. Zabezpieczenie wszystkich informacji umożliwiających identyfikację w naszym systemie jest dla nas bardzo ważne. Niestety, nie istnieje w 100 % bezpieczny sposób na przesyłanie danych za pośrednictwem sieci Internet. Dlatego też, mimo że staramy się maksymalnie zabezpieczyć Twoje dane osobowe, portal EKOTOYS.PL nie może zagwarantować całkowitej poufności transmitowanych danych i kiedy decydujesz się nam je przesłać za pośrednictwem nieszyfrowanych połączeń internetowych, robisz to na własne ryzyko.

Dane osobowe

14. Podane przez Państwa dane osobowe użyte będą tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego przez Państwa zamówienia. Nie będa one rozpowszechniane i przetwarzane w żaden sposób niezwiązany z umową zawieraną za pośrednictwem portalu ekotoys.pl. Użytkownikowi sklepu ekotoys.pl przysługuje prawo wglądu w jego dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, lecz ich niepodanie może uniemożliwić kontakt z Użytkownikiem oraz korzystanie z usług firmy Eko Toys.